Fremme af ressourceeffektivitet - og kredsløb i virksomheder - MUDP forår 2015

Der kan søges tilskud til projekter, som omfatter udvikling, test og/eller demonstration af teknologier og teknikker til at begrænse forurening fra virksomheder, fx. via øget ressourceeffektivitet og lukkede ressourcekredsløb i og imellem virksomheder.

Supplerende bemærkninger 

Miljøstyrelsen vil ved vurdering af nye projektforslag særligt prioritere løsninger, som samtidigt med forureningsbegrænsning opfylder et eller flere af følgende kriterier:

  •          øger virksomheders ressourceeffektivitet 
  •          anvender recirkulerede materialer
  •          producerer innovativt i forhold til genanvendelse af ressourcer

Danske virksomheder kan med nye innovative løsninger bidrage til den grønne omstilling og få konkurrencefordele ved at bruge ressourcer mere effektivt i en tid, hvor priser på visse råvarer er stigende. Virksomheder kan f.eks. samarbejde om bedre udnyttelse af spildprodukter ved at recirkulere materialer og derved bruge færre jomfruelige råvarer og hjælpestoffer. Virksomheder kan f.eks. også arbejde med deres produktdesign med henblik på bedre anvendelse af materialer, når produkter er udtjente.

Der er under den miljøteknologiske indsats siden 2007 ydet tilskud til en række miljøteknologiske projekter. Se de færdige resultater under 

Danske cases og resultater.

Faglig kontaktperson: Lasse Tellerup Møller, tlf. 72 54 40 00, e-mail:Obfuscated Email