Industriens miljøindsats

Der kan søges tilskud til projekter om udvikling, test og/eller demonstration af nye teknologier, der kan bidrage til at løse følgende udfordringer:

Klik på et temaområde herover, for at se en nærmere beskrivelse af de temaer, der kan søges indenfor.

Der kan også søges om tilskud til miljøteknologiske løsninger, der kan bidrage til at løse andre væsentlige udfordringer i relation til industriens miljøindsats. 


Ved vurdering af en ansøgning lægges der vægt på, projektets:

  • miljø- og ressourcemæssige potentiale,
  • erhvervsmæssige potentiale,
  • projektets nyhedsværdi og faglige kvalitet og
  • projektbeskrivelsens kvalitet.

Desuden vurderes det, om støtte til projektet vil have tilskyndelsesvirkning, og i hvilket omfang projektets konsekvenser er forenelige med andre relevante samfundsmæssige hensyn.

Bemærk: Det er også muligt at søge tilskud til projekter vedrørende "ressourcer" indenfor hovedtemaet Cirkulær økonomi.