Oprensningsteknologier til udnyttelse af ressourcer og energiindhold fra deponier - MUDP forår 2015

Der kan søges tilskud til projekter, som omfatter udvikling, test og/eller demonstration af teknologier med fokus på oprensningsteknologier til udnyttelse af ressourcer og energiindhold fra deponier

Supplerende bemærkninger

Muligheden for mining af deponeringsanlæggene indgår som en mulighed i Ressourcestrategien. Her er der særligt fokus på shredderaffald, men der er også behov for udvikle løsninger rettet mod mining i videre omfang f.eks. med hensyn til træ og andre brændbare fraktioner. Det vil kunne bidrage med øget energiproduktion, fortrængning af andre brændsler og øge deponeringskapaciteten uden udlægning af nye deponier.