Øget genanvendelse af de tørre materialer i affaldet - MUDP forår 2015

Der kan søges tilskud til projekter, som omfatter udvikling, test og demonstration af teknologi med fokus på at fremme genanvendelsen af de tørre materialer i affaldet f.eks. metal, plast, tekstiler og elektronik, herunder at opnå en højere kvalitet i genanvendelsen af affald fra husholdningerne og servicesektoren.

Supplerende bemærkninger

Det er relevant med projekter i hele værdikæden fra sortering hos affaldsproducenten via indsamling, transport og evt. automatisk central sortering, til genanvendelsesvirksomheder samt producenter af nye produkter, da dispositioner i et led i kæden kan have stor betydning for et andet.

Der er særligt behov for løsninger, der kan bidrage til at løse følgende udfordringer:

• Giver et markant løft i genanvendelsen af de tørre materialer i affaldet.
• Sikrer en højere renhed af de udsorterede materialer.
• Fremmer genanvendelse, udsortering og forbehandling af elektronikaffald med fokus på kritiske ressourcer, farlige stoffer og øvrige materialer.

Ved vurdering af ansøgningerne lægges der vægt på, at det er sandsynliggjort, at teknologien vil kunne bidrage væsentligt til at løse en eller flere af de nævnte udfordringer, og at der er redegjort for, hvad status er internationalt for lignende teknologier. Der er under den miljøteknologiske indsats ydet tilskud til en række projekter på affaldsområdet. Se rapporter fra projekter, der er færdige.

Faglig kontaktperson:
Søren Freil, tlf. 72 54 44 90, e-mail: Obfuscated Email