Nyttiggørelse af recirkulerede materialer ved udvikling og produktion af nye produkter - MUDP forår 2015

Der kan søges tilskud til projekter, som omfatter udvikling, test og/eller demonstration af teknologier med fokus på at sikre øgede anvendelsesmuligheder for recirkulerede/genanvendte materialer i nye produkter.

Supplerende bemærkninger

En af udfordringerne er at sikre og dokumentere den rette kvalitet af materialerne således at recirkulerede materialer kan anvendes i nye produkter på en bæredygtig måde, herunder at kunne beskrive og dokumentere materialernes mekaniske, sundheds- og miljømæssige egenskaber.

Der er særligt behov for løsninger, som muliggør recirkulering af materialer i en tilstrækkelig kvalitet (f.eks. mekaniske egenskaber, kemisk renhed og uden indhold af problematiske stoffer) i forhold til afsætning og nye anvendelsesmuligheder, herunder at kunne leve op til branchekrav.

Ved vurdering af ansøgningerne lægges vægt på, at der er redegjort for, hvad status er internationalt for lignende teknologier.

Faglig kontaktperson:
Søren Freil, tlf. 72 54 44 90, e-mail: Obfuscated Email