Forebyggelse af affald - MUDP forår 2015

Der kan søges tilskud til projekter, som omfatter udvikling, test og/eller demonstration af teknologier med fokus på at forebygge affald, dvs. mindske spild, reducere mængden af affald og mindske indholdet af problematiske stoffer i produkter.

Supplerende bemærkninger

Forebyggelse af affald omfatter alle typer af aktiviteter, der kan i gangsættes, inden produkter bliver til affald. Regeringens kommende affaldsforebyggelsesstrategi sætter fokus på virksomheders og forbrugeres indsats. Virksomheder kan styrke konkurrenceevnen ved at udnytte ressourcerne mere effektivt og designe produkterne, så komponenter og materialer kan indgå i produktionen på ny.

Der er særligt behov for løsninger, der kan bidrage til at løse følgende udfordringer:

• Øget ressourceeffektivitet og mindre spild i detailleddet.
• Design for øget levetid herunder bedre mulighed for at reparere og genbruge produkter og komponenter samt nye forretningsmodeller i samspil med teknologiudvikling.
• Udfasning af problematiske stoffer i produkter og komponenter.

Faglig kontaktperson:
Anne-Mette Lysemose Bendsen, tlf. 72 54 43 12, e-mail: Obfuscated Email