Cirkulær økonomi med fokus på forebyggelse og genanvendelse af ressourcer

Der kan søges tilskud til projekter om udvikling, test og/eller demonstration af nye teknologier, der kan bidrage til at løse følgende udfordringer:

Forebyggelse af affald
Øget genanvendelse af ressourcerne i det organiske affald
Øget genanvendelse af de tørre materialer i affaldet
Øget kvalitet i genanvendelsen af bygge- og anlægsaffald
Nyttiggørelse af recirkulerede materialer ved udvikling og produktion af nye produkter, herunder at dokumentere kvaliteten af materialerne i forhold til bl.a. miljø og sundhed
Oprensningsteknologier til udnyttelse af ressourcer og energiindhold fra deponier

Klik på et temaområde herover, for at se en nærmere beskrivelse af de temaer, der kan søges indenfor.

Regeringen har et særligt fokus på mulighederne for genanvendelse af husholdningsaffald, hvilket også fremgår af Ressourcestrategien. Der er derfor et særligt behov for at få udviklet teknologier til behandling af husholdningsaffald, med fokus på organisk affald, papir-, pap, glas-, plast-, metal- og træaffald. Der kan også søges om tilskud til miljøteknologiske løsninger, der kan bidrage til at løse andre væsentlige udfordringer indenfor cirkulær økonomi og genanvendelse af ressourcer i affaldet.

Ved vurdering af en ansøgning lægges der vægt på, projektets:

  • miljø- og ressourcemæssige potentiale,
  • erhvervsmæssige potentiale,
  • projektets nyhedsværdi og faglige kvalitet og
  • projektbeskrivelsens kvalitet.

Desuden vurderes det, om støtte til projektet vil have tilskyndelsesvirkning, og i hvilket omfang projektets konsekvenser er forenelige med andre relevante samfundsmæssige hensyn.

Ansøgere kan også søge tilskud til verifikation (ETV-verifikat). Med et ETV-verifikat kan danske leverandører af klima- og miljøteknologiprodukter dokumentere produkternes funktion og effektivitet. Bemærk at der skal anvendes et særligt ansøgningsskema, fordi tilskud til ETV-projekter bevilges efter de minimis reglerne. Læs mere om ETV

Tilbage til hovedopslag MUDP for 2015