MUDP opslag 2015, forår

Der indkaldtes hermed ansøgninger til Miljøministeriets Miljøteknologiske Udviklings- og Demonstrationsprogram – MUDP 2015.
Ansøgningsfristen var 4. juni 2015, kl. 12.00 - Der er lukket for ansøgninger

Opslaget er offentliggjort den 13. marts 2015.

Formålet er at fremme udvikling og anvendelse af nye effektive miljøløsninger på prioriterede miljøudfordringer og samtidigt understøtte vækst og beskæftigelse.

Miljøministeriet indkalder ansøgninger om tilskud til udviklings-, test- og/eller demonstrationsprojekter inden for syv hovedområder:

Miljøministeriet indkalder ansøgninger om tilskud til udviklings-, test- og demonstrationsprojekter samt demonstration af løsninger i fuldskala indenfor et område:

Klik på et de 8 hovedområder herover for at se en nærmere beskrivelse af de temaer, der kan søges indenfor. 


Indenfor alle hovedområder kan der søges om tilskud til at gennemføre projekter i både Danmark og udlandet. Supplerende information om projekter i udlandet (PDF).

Der er samlet afsat ca. 65 mio. kr. til fordeling i denne runde, heraf ca. 9,5 mio. kr. til økologisk og bæredygtigt byggeri.

Ansøgere skal indsende et udfyldt og underskrevet ansøgningsskema samt budgetskema. Ansøgninger skal være Miljøstyrelsen i hænde senest den 4. Juni 2015 kl. 12.00. (Der er lukket for ansøgninger)

Ansøgninger kan sendes med:
- e-mail. Mailen skal mærkes i titelfeltet med: ”MUDP 2015 – (anfør projekttitel)”. Ansøgningsskemaet, der skal underskrives, og budgetskemaet skal vedhæftes e-mailen i PDF-format

- brevpost. Kuverten skal mærkes på forsiden med "MUDP 2015". Ansøgningsskemaet skal underskrives og budgetskema skal vedlægges. Ansøgningsmaterialet skal indsendes i 1 eksemplar – uden ringbind eller anden form for indbinding. 

Læs mere om projekttyper, tilskudsprocenter, vurderingskriterier m.m.


Der afholdes informationsmøder for alle interesserede om ansøgningsrunden følgende dage:

  • Torsdag d. 17. marts kl. 9 - 10.30, Emne: Vand og Klimatilpasning (afholdt)
  • Fredag d. 20. marts kl. 13.30 - 15.00, Emne: Vand og klimatilpasning (afholdt)
  • Mandag d. 23. marts, kl. 13 - 17, Emne: Alle 8 hovedområder (afholdt)

Deltagelse i informationmøde er ikke en forudsætning for at kunne ansøge om tilskud. Møderne er et tilbud om at høre om nærmere om, hvilke krav, der stilles til en god ansøgning. Vi gør desuden opmærksom på, at der sammen med ansøgningsmaterialet findes en vejledning i udfyldelse af skemaet. Man kan også finde svar på typiske spørgsmål under FAQ

 

Adresse og kontaktoplysninger:

Miljøstyrelsen Miljøteknologi, Strandgade 29, 1401 København K
Tlf.: 72 54 40 00
Email: Obfuscated Email

Møder i Aarhus og København

Vi holder møder om ansøgningsrunden for alle interesserede:

  • Torsdag den 17. marts kl. 9 - 10.30 hos HOFOR i København især om Vand & Klimatilpasning (afholdt)
  • Fredag den 20. marts kl. 13.30 - 15.00 hos Aarhus Vand, Bautavej især om Vand & Klimatilpasning (afholdt)
  • Mandag den 23. marts kl. 13 - 17 i Eigtveds Pakhus, København om alle 8 hovedområder. Frist for tilmelding: 18. marts (afholdt)

Se flere oplysninger om møderne og tilmelding i linket:  informationsmøder (afholdt)

Her kan du se OH-præsentationer fra informationsmøderne d. 17. og d. 20. marts 2015.

Her kan du se OH-præsentationen fra informationmødet d. 23. marts 2015.