MUDP efterår 2014 – Byggeri for et bedre materialekredsløb

Der kan søges tilskud til projekter, som omfatter udvikling, test og/eller demonstration af teknologier til at øge og fremme ressourcekredsløb i byggeriet ved at fremme anvendelsen af økologiske og bæredygtige løsninger og sikre genanvendelse af materialer og komponenter.

Det økologiske byggeri skal være med til at tilbyde løsninger på udfordringen om, hvordan byggeriet kan indgå i et mere cirkulært ressourcekredsløb, så de anvendte materialer produceres og behandles som værdifulde ressourcer hele vejen gennem byggeriet.

Miljøstyrelsen vil ved vurdering af nye projektforslag særligt prioritere løsninger, som opfylder et eller flere af følgende kriterier:

  • Udvikling, test og demonstration af løsninger i byggeriet, som gør det lettere at genanvende materialer og genbruge delkomponenter i byggeriet, herunder restprodukter/affald, og for eksempel forbedrer vilkår for vedligehold, herunder;
  • Udvikling og design af teknologier og byggeri som mindsker  samlinger der er problematiske for genbrug af de enkelte dele (lim, søm mv.)
  • Pilotprojekter der demonstrerer og udvikler lokale løsninger til genbrug og brug af økologiske bygningsdele og byggematerialer

Kontaktperson: Signe Kromann-Rasmussen/Jens Schultz-Hansen tlf. 72 54 40 00, e-mail: Obfuscated Email