Økologiske og bæredygtige byggematerialer

Der kan søges tilskud til projekter om udvikling, test og/eller demonstration af økologiske og bæredygtige byggematerialer uden problematiske stoffer for miljø og sundhed

Et vigtigt element i det økologiske byggeri er at undgå problematiske stoffer i byggeriet, der kan påvirke miljø, sundhed, og genanvendelsesmuligheder negativt.

Det er en udfordring at udvikle disse teknologiske løsninger og udbrede dem til et større marked, der sikrer, at de kan anvendes bredt.

Der er særlig fokus på test, udvikling og demonstration af teknologier, som øger brugen af byggematerialer med færre problematiske stoffer, samt teknologier, som forbedrer dokumentationen af bæredygtige byggevarer.

Miljøstyrelsen vil ved vurdering af nye projektforslag særligt prioritere løsninger, som opfylder et eller flere af følgende kriterier:

  • Udvikling, test og demonstration af byggematerialer uden problematiske stoffer for miljø og sundhed, for eksempel maling, fundamentmateriale, tagdækning, m.v. eller som bidrager til diffusionsåbne konstruktioner
  • Udvikling, test og demonstration af byggematerialer og produkter, med det mål at styrke dokumentation i forhold til miljøvaredeklarationer el. lign.(f.eks. EPD eller CE-mærkning)

Kontaktperson: Signe Kromann-Rasmussen/Jens Schultz-Hansen tlf. 72 54 40 00, e-mail: Obfuscated Email/Obfuscated Email