MUDP opslag 2014 - økologisk byggeri

Hermed indkaldes ansøgninger til Miljøministeriets Miljøteknologiske Udviklings- og Demonstrationsprogram – Økologisk Byggeri - MUDP 2014.

Ansøgningsfristen var 1. oktober 2014, kl. 12.00 (Der er lukket for ansøgninger)

Tilskuddet skal hjælpe danske virksomheder med udvikling af nye miljøteknologiske løsninger, som foruden at kunne levere bedre og billigere miljøløsninger, også har potentiale til at bidrage til øget eksport og flere grønne produktionsjobs i Danmark.

Miljøministeriet indkalder ansøgninger om tilskud til udviklings-, test- og/eller demonstrationsprojekter inden for:

  • Økologisk byggeri

Se herunder for en nærmere beskrivelse af de temaer, der kan søges indenfor.

Der kan søges om at gennemføre projekter i både Danmark og udlandet (fokus på bl.a. Rusland, Indien og Kina). Supplerende information om projekter i udlandet (PDF).

Der er samlet afsat ca. 10 mio. kr. til fordeling i denne runde.

Ansøgere skal indsende et udfyldt og underskrevet ansøgningsskema samt budgetskema. Ansøgninger skal være Miljøstyrelsen i hænde senest den 1. oktober 2014 kl. 12.00.

Ansøgninger skal sendes med e-mail og skal mærkes i titelfeltet med: ”MUDP 2014 Økologisk Byggeri 2 – (anfør projekttitel)”. Ansøgningsskemaet, der skal underskrives, og budgetskemaet skal vedhæftes e-mailen.

Læs mere om projekttyper, tilskudsprocenter, vurderingskriterier m.m. under Information om MUDP

Adresse og kontaktoplysninger:

Miljøstyrelsen
Miljøteknologi,
Strandgade 29,
1401 København K

Tlf.: 72 54 40 00

e-mail: Obfuscated Email

Opslaget er offentliggjort den 3. juli 2014.

Der kan søges tilskud til projekter om udvikling, test og/eller demonstration af nye teknologier, der kan bidrage til at løse følgende udfordringer:

Klik på et temaområde herover, for at se en nærmere beskrivelse af de temaer, der kan søges indenfor.

Der kan også søges om tilskud til miljøteknologiske løsninger, der kan bidrage til at løse andre udfordringer inden for økologisk byggeri.

Projekter hvis hovedfokus er at reducere CO2-udledning eller at reducere energiforbruget anbefales at undersøge mulighederne hos EUDP under Energistyrelsen.

Supplerende bemærkninger

Ved vurdering af ansøgningerne lægges der vægt på de;

  1. miljømæssige perspektiver,
  2. forretningsmæssige perspektiver herunder forventning til etablering af nye arbejdspladser og eksport potentiale,
  3. teknologisk nyhedsværdi,
  4. tilskyndelsesvirkning, samt
  5. en fyldestgørende projektbeskrivelse

Der er under den miljøteknologiske indsats i 2013 ydet tilskud til en række projekter inden for Økologisk Byggeri - se oversigten over Projekter der fik tilskud i 2013 indenfor MUDP, eller læs mere om de projekter der fik tilskud indenfor området økologisk byggeri.

Kontaktperson: Signe Kromann-Rasmussen/Helle Winther tlf. 72 54 40 00, e-mail: Obfuscated Email / Obfuscated Email

Kontakt sekretariatet:

Signe Kromann-Rasmussen

Title: Fuldmægtig
Miljøteknologi
Phone: +45 72544224

Helle Winther

Title: Civilingeniør