Substitution af farlige stoffer i produktionen, især i forbindelse med køleprocesser

Der kan ydes tilskud til projekter, der udvikler, tester og/eller demonstrerer miljøeffektive teknologier indenfor substitution af farlige stoffer i produktionen, især i forbindelse med køleprocesser

Baggrund
Køling er en industriel proces med stort potentiale for at reducere ressourcebelastningen og miljøpåvirkningen. Køling kan i sig selv være ressourcebelastende. Der er behov for at reducere brugen af problematiske stoffer som f.eks. ammoniak, HFC-gasser eller biocider i køling, ligesom der er behov for at reducere emissioner og støj fra driften af køleanlæg. Herunder er der behov for at begrænse udslip af problematiske stoffer eller organismer i forbindelse med uheld og unormal drift.

Miljøeffektive teknologier til industriel køling, herunder teknologier til at:
• Reducere ressourceforbrug forbundet med køling
• Reducere brug af, og risiko for uheld med, miljøfarlige stoffer som biocider, HFC-gasser og ammoniak
• Reducere emissioner og støj fra køleprocessen

MUDP-sekretariatet

Sekretariatet for MUDP hjælper virksomheder, iværksættere og forskere med at få et bedre grundlag for udvikling af miljøteknologi, så teknologierne målrettes til forventningerne til fremtidens miljøudfordringer i DK, EU og globalt.

Kontakt:

Mail: Obfuscated Email

Telefon: 72 54 40 00

Læs mere om sekretariatet her