Ressourceforbrug i industrielle fyringsanlæg

Der kan søges tilskud til projekter, der udvikler, tester og/eller demonstrerer miljøeffektive teknologier indenfor ressourceforbrug i industrielle fyringsanlæg

Baggrund
Frembringelsen af el- og varme i industrielle fyringsanlæg er en ressourceforbrugende industriel proces med stort potentiale for at reducere miljøpåvirkningen. Dansk energibranche, herunder danske leverandører af miljøteknologi til industriel energifremstilling, har international ekspertise og vil derfor kunne være frontløbere inden for mere bæredygtige løsninger. Dansk energiproduktion er under omlægning til produktion af energi med brændsler såsom biomasse, affald, gas eller andre alternative brændsler. Ved bedømmelsen vil der blive lagt vægt på det miljømæssige potentiale.

Miljøeffektive teknologier til industriel energifrembringelse kan for eksempel være teknologier, der:
• Nedbringer industriens ressourceforbrug og understøtter mere bæredygtig produktion, bl.a. gennem udnyttelse og genanvendelse af industrielle delstrømme
• Reducerer emissioner fra industrielle fyringsanlæg (også < 50 MW)
• Optimerer rensningsteknologier med fokus på biomasse anvendelse

MUDP-sekretariatet

Sekretariatet for MUDP hjælper virksomheder, iværksættere og forskere med at få et bedre grundlag for udvikling af miljøteknologi, så teknologierne målrettes til forventningerne til fremtidens miljøudfordringer i DK, EU og globalt.

Kontakt:

Mail: Obfuscated Email

Telefon: 72 54 40 00

Læs mere om sekretariatet her