Dambrugssektoren

Der kan søges tilskud til projekter, der udvikler, tester og/eller demonstrerer miljøeffektive teknologier indenfor dambrugssektoren med følgeindustri fx. projekter om reduktion af ressourceforbrug og miljøbelastning

MUDP-sekretariatet

Sekretariatet for MUDP hjælper virksomheder, iværksættere og forskere med at få et bedre grundlag for udvikling af miljøteknologi, så teknologierne målrettes til forventningerne til fremtidens miljøudfordringer i DK, EU og globalt.

Kontakt:

Mail: Obfuscated Email

Telefon: 72 54 40 00

Læs mere om sekretariatet her