Virksomhedernes ressourceeffektivitet - Andre industrielle delprocesser

Der kan søges tilskud til projekter , der udvikler, tester og/eller demonstrerer miljøeffektive teknologier indenfor andre industrielle delprocesser.

I ansøgningen skal der redegøres for, hvor udbredte de delprocesser er, som projektet vil omfatte.

Baggrund
Der kan søges om tilskud til projekter, der udvikler, tester og/eller demonstrerer miljøeffektive teknologier til delprocesser, der benyttes bredt.

Nogle delprocesser indgår i mange typer industrier og virksomheder og har potentiale for at blive mere miljøeffektive. Hvis potentialet indfries, er effekten stor, i og med delprocesserne anvendes bredt. Eksempler er køleprocesser, pumper, centrifuger, blæsere, membranteknologi m.m.

Miljøstyrelsen ønsker projekter sat i gang, som kan gøre sådanne udbredte delprocesser mere miljøeffektive.

MUDP-sekretariatet

Sekretariatet for MUDP hjælper virksomheder, iværksættere og forskere med at få et bedre grundlag for udvikling af miljøteknologi, så teknologierne målrettes til forventningerne til fremtidens miljøudfordringer i DK, EU og globalt.

Kontakt:

Mail: Obfuscated Email

Telefon: 72 54 40 00

Læs mere om sekretariatet her