Begrænsning af industriens affaldsdannelse, øget genanvendelse eller nyttiggørelse af affald

Der kan søges tilskud til projekter , der udvikler, tester og/eller demonstrerer miljøeffektive teknologier til begrænsning af industriens affaldsdannelse, øget genanvendelse eller nyttiggørelse af affald

Baggrund
Affaldsbehandlingsbranchen oparbejder affaldsprodukter bl.a. til råvarer, som kan genanvendes eller nyttiggøres af industrien i stedet for jomfruelige råvarer. For at undgå utilsigtede miljøpåvirkninger pga. uønskede stoffer fra oparbejdede affaldsprodukter i industrien bør produkterne have en høj kvalitet. Forbedret kvalitet/oparbejdning af affaldsprodukterne forventes endvidere at medvirke til, at industrien kan nyttiggøre en større del af affaldet.

Miljøstyrelsen har fokus på projekter, som:
• Medvirker til en høj kvalitet af oparbejdede affaldsprodukter med henblik på genanvendelse eller nyttiggørelse i industrien
• Minimerer andelen af problematiske rest-affaldsprodukter til deponering eller anden bortskaffelse fra industri
• Undersøger potentialet for nye anvendelsesmuligheder i industrien for oparbejdede affaldsprodukter, herunder bygge og anlægsaffald
• Øger nyttiggørelse i industrien af næringsstoffer i organisk affald

MUDP-sekretariatet

Sekretariatet for MUDP hjælper virksomheder, iværksættere og forskere med at få et bedre grundlag for udvikling af miljøteknologi, så teknologierne målrettes til forventningerne til fremtidens miljøudfordringer i DK, EU og globalt.

Kontakt:

Mail: Obfuscated Email

Telefon: 72 54 40 00

Læs mere om sekretariatet her