Vandkvalitetssensorer

”Vandkvalitetssensorer” dækker primært et bredt spektrum af teknologier og sensorplatforme, som sigter på metoder til hurtig måling af vandkvaliteten i drikkevand, badevand eller i vand fra oversvømmelser mv. De generelle platforme kan tilpasses og demonstreres for de mest efterspurgte parametre - mikrobiel vækst, påvisning af desinfektionsbiprodukter i svømmebade eller påvisning af uønskede stoffer. Der er altså behov for at videreudvikle eksisterende prototyper til praktisk anvendelig teknologi.

Det er nu teknisk muligt at samle komponenter til et produkt, der fx kan styre drikkevandsindvindingen fra kildefelter ud fra et ønske om maksimal ydelse under hensyntagen til vandkvaliteten og driftsøkonomien. Dette kan gøres med online sensorer kombineret med intelligent databehandling og computerstyrede indvindingsstrategier i realtid. Databehandlingssystemløsninger kan således også være en del af de samlede integrerede løsninger, som ønskes udviklet i relation til sensorteknologien.

Der kan søges om tilskud til projekter , der omfatter udvikling, test og demonstration af fx:
• Sensorer til påvisning af mikrobiel vækst i vandmedier
• Sensorer til påvisning af desinfektionsbiprodukter i svømmebade
• Sensorer til påvisning af uønskede stoffer i oversvømmelsesvand
• Bedre udnyttelse af eksisterende sensor- og datastyringsteknologi.
• Integrerede systemer til samtidig nedbringelse af energiforbrug og vandtab samt overvågning af vandkvaliteten - ved brug af nye digitale systemer eller sensorer til automatisk styring og kontrol af indvinding, vandkvalitet, produktion og distribution.

Marked
Danmark har opbygget en international position inden for vandkvalitetssensorer. Der vurderes derfor at være gode muligheder for øget eksport inden for en række anvendelsesområder. Dette understøttes af en forventning om en kraftig stigning i omsætningen på verdensmarkedet af teknologi til test og analyse af vandkvaliteten.

MUDP-sekretariatet

Sekretariatet for MUDP hjælper virksomheder, iværksættere og forskere med at få et bedre grundlag for udvikling af miljøteknologi, så teknologierne målrettes til forventningerne til fremtidens miljøudfordringer i DK, EU og globalt.

Kontakt:

Mail: Obfuscated Email

Telefon: 72 54 40 00

Læs mere om sekretariatet her