Genanvendelse af vindmøllevinger

Der kan søges om tilskud til udviklings- og test- og demonstrationsprojekter, der fremmer materialenyttiggørelse og energiudnyttelse af udtjente vindmøllevinger, herunder teknologi til neddeling af vindmøllevinger inden den videre nyttiggørelsesproces.

Baggrund
Projekterne skal fremme materialenyttiggørelse og energiudnyttelse af udtjente vindmøllevinger (affald af hærdede plastkompositter).

Projekterne kan omfatte metoder til neddeling af affaldet fra de udtjente vindmøllevinger med henblik på at gøre vingerne forbrændingsegnet eller projekter hvor de udtjente vindmøllevinger  omforarbejdes, så at de kan genanvendes til det oprindelige formå eller til andre formål. Genanvendelse kan for eksempel være, at dele af affaldsmaterialet indgår i nye vinger, møbler, tekstiler, forstærkning i beton eller andet. Projekter om udvikling af tekniske løsninger til at neddele udtjente vindmøllevinger, så stykkerne kan genbruges direkte, er også meget relevante.

I dag er deponering den mest udbredte håndtering af affaldet. En mindre andel af de udtjente vinger eksporteres og genopstilles i udlandet.  Det vurderes, at affald fra nedtagne vinger og fra produktionen i gennemsnit udgør i størrelsesordenen 3.500 ton pr. år.

Miljøstyrelsen har tidligere udbudt tilskudsmidler til nyttiggørelse af vindmøllevinger og har i den forbindelse støttet projektet, Genanvendelse af glasfibermateriale (Miljøprojekt nr. 1455, 2012).

Spørgsmål kan rettes til:
Anne-Sofie Nielsen, Miljøstyrelsen – Jord & Affald. Tel 72 54 41 10, e-mail: Obfuscated Email

MUDP-sekretariatet

Sekretariatet for MUDP hjælper virksomheder, iværksættere og forskere med at få et bedre grundlag for udvikling af miljøteknologi, så teknologierne målrettes til forventningerne til fremtidens miljøudfordringer i DK, EU og globalt.

Kontakt:

Mail: Obfuscated Email

Telefon: 72 54 40 00

Læs mere om sekretariatet her