Genanvendelse og genbrug af udtjente el- og hybridbiler, herunder batterier

Der kan søges tilskud til udviklings-, test- og demonstrationsprojekter, der har fokus på genbrug og genanvendelse af udtjente el- og hybridbiler, herunder:

• Teknologi til affaldsbehandling af udtjente el- og hybridbiler med henblik på øget genanvendelse af metaller og plast, herunder de 14 kritiske ressourcer og metaller udpeget af EU.
• Teknologi til forberedelse med henblik på genbrug af komponenter
• Teknologi til genanvendelse af ressourcerne i lithium-ion batterier
• Teknologi til demontering af udtjente el- og hybridbiler, så mulighederne for genanvendelse af materialerne øges
• Genbrug af batterier fra el- og hybridbiler

Baggrund
El- og hybridbiler indeholder store mængder avanceret elektronik, hvor indholdet af kritiske ressourcer er stort. Disse biltyper vil derfor fremadrettet kunne udgøre en vigtig adgang til de ressourcer, som EU har udpeget som kritiske.

Det forventes, at 70 % af de el- og hybridbiler som vil blive markedsført i 2015 anvender lithium-ion-batterier. Når og hvis el- og hybridbiler får et større markedsgennembrud, vil lithium derfor fremadrettet kunne blive en kritisk ressource. Der er i dag allerede internationalt et vist fokus på genanvendelse af lithium fra lithium-ion batterier, men det vil kræve yderligere teknologiudvikling at gøre genanvendelsen omkostningseffektiv.
Et muligt potentiale er også genbrug af el- og hybridbilsbatterier som back-up i forbindelse med lagring af vedvarende energi. Lagring af energi bliver umiddelbart en nødvendighed i det samlede vedvarende energisystem, som der er ønske om at etablere frem mod 2050. El- og hybridbils batterier kan muligvis anvendes som backup, idet batteriet – når det er udtjent i forhold til at kunne fungere som drivkraft i en bil – stadig vil have så meget kapacitet tilbage i batteriet, at det kan genbruges direkte i et backup-system.

Ved vurderingen af projektforslag vil der blive lagt vægt på følgende parametre: konkret beskrivelse af teknologiens forventede økonomi og markedsmuligheder, herunder set i forhold til nyhedsværdi og international status på området, samt effektivitet med hensyn til genanvendelse og/eller genbrug af metaller og ressourcer.

Spørgsmål kan rettes til:
Anne Harborg Larsen, Miljøstyrelsen, Jord & Affald, tlf. 7254 4338, email: Obfuscated Email
Lis Vedel, Miljøstyrelsen, Jord & Affald, tlf. 7254 4381, email: Obfuscated Email

MUDP-sekretariatet

Sekretariatet for MUDP hjælper virksomheder, iværksættere og forskere med at få et bedre grundlag for udvikling af miljøteknologi, så teknologierne målrettes til forventningerne til fremtidens miljøudfordringer i DK, EU og globalt.

Kontakt:

Mail: Obfuscated Email

Telefon: 72 54 40 00

Læs mere om sekretariatet her