Øget forebyggelse og genanvendelse af erhvervsaffald med henblik på ressourceoptimering

Der kan søges tilskud til udviklings-, test- og demonstrationsprojekter, der har fokus på øget forebyggelse og genanvendelse af erhvervsaffald med henblik på ressourceoptimering

Baggrund
Dette område sætter fokus på virksomhedernes ressourceoptimering og dermed på genanvendelse og forebyggelse af affald. Der lægges vægt på at projekterne bidrager til at reducere virksomhedernes affaldsmængder eller alternativt bidrager til en øget genanvendelse eller øget kvalitet i genanvendelsen. Der lægges også vægt på, at der medtænkes evt. forebyggelse af affaldsdannelse og på at fjerne eller reducere mængden af indholdsstoffer i affaldet, som kan forhindre eller vanskeliggøre genanvendelse.

Der sættes fokus på tekniske projekter, der tager udgangspunkt i samarbejde om ressourceeffektivitet mellem konkrete affaldsproducerende virksomheder.

Der kan også tages udgangspunkt i systemløsninger mellem flere aktørgrupper, herunder forskellige affaldsproducenter (private og/eller offentlige), affaldsindsamlere, -transportører og –formidlere. Der skal være væsentlige elementer af nytænkning i løsningerne, og det bør sandsynliggøres, at systemløsningerne må forventes at kunne finde anvendelse i en bredere aktørkreds. t

Projekterne kan tage afsæt i alle relevante typer af erhvervsaffald med et potentiale for ressourceeffektivisering, f.eks. bygge og anlægsaffald, tekstiler, elektronikaffald eller diverse typer af produktionsaffald.

Spørgsmål kan rettes til:
Charlotte Frische Münter, Miljøstyrelsen, Jord & Affald, tlf. 7254 45 03, email: Obfuscated Email

MUDP-sekretariatet

Sekretariatet for MUDP hjælper virksomheder, iværksættere og forskere med at få et bedre grundlag for udvikling af miljøteknologi, så teknologierne målrettes til forventningerne til fremtidens miljøudfordringer i DK, EU og globalt.

Kontakt:

Mail: Obfuscated Email

Telefon: 72 54 40 00

Læs mere om sekretariatet her