Mindre støjende vindmøller

Der kan søges tilskud til udvikling, test og demonstration af teknologiske løsninger, som kan bidrage til at begrænse støjudsendelsen fra vindmøller.

Baggrund
Det er i de fleste tilfælde støjen, der begrænser hvor mange og hvor store vindmøller, der kan etableres på en lokalitet, og derfor vil udvikling af mindre støjende vindmøller fremme omstillingen til grøn energi – både her i landet og i udlandet.

Miljøstyrelsens Miljøprojekt 1381, 2011 ”Tonestøj fra vindmøller”, omhandler de tekniske muligheder for at undgå, at støjen fra vindmøller indeholder toner, herunder lavfrekvente toner.

MUDP-sekretariatet

Sekretariatet for MUDP hjælper virksomheder, iværksættere og forskere med at få et bedre grundlag for udvikling af miljøteknologi, så teknologierne målrettes til forventningerne til fremtidens miljøudfordringer i DK, EU og globalt.

Kontakt:

Mail: Obfuscated Email

Telefon: 72 54 40 00

Læs mere om sekretariatet her