Støj fra varelevering.

Der kan søges tilskud til udvikling, test og demonstration af mindre støjende teknologi til brug for varelevering til butikker, affaldshåndtering samt til udvikling af undervisning i adfærd, som kan nedbringe støjen fra kørsel ved butikkerne og håndtering af varerne.

Baggrund
Ved vurdering af ansøgninger vil der blive lagt vægt på at der er redegjort for evt. sammenhæng med Trafikstyrelsens støtte til projekterne om mere varelevering om aftenen og natten: 24T og DYT.

Miljøstyrelsen har udgivet en rapport om hollandske erfaringer med støjsvag af- og pålæsningsteknologi, PIEK-projektet som er beskrevet i Miljøprojekt 1408 fra 2012

MUDP-sekretariatet

Sekretariatet for MUDP hjælper virksomheder, iværksættere og forskere med at få et bedre grundlag for udvikling af miljøteknologi, så teknologierne målrettes til forventningerne til fremtidens miljøudfordringer i DK, EU og globalt.

Kontakt:

Mail: Obfuscated Email

Telefon: 72 54 40 00

Læs mere om sekretariatet her