Fremtidens grønne transport

Der kan søges tilskud til projekter , som omfatter udvikling, test og/eller demonstration af teknologier til at begrænse luftforurening fra køretøjer og mobile ikke-vejgående maskiner.

Der er særlig fokus på demonstration og implementering af innovative teknologier til reduktion af luftforureningen fra busser.

Baggrund
Miljøstyrelsen vil ved vurdering af nye projektforslag særligt prioritere teknologier, som opfylder et eller flere af følgende kriterier:

• Nye metoder eller forbedring af eksisterende metoder til reduktion af NOx og/eller partikler fra dieseldrevne køretøjer og mobile ikke-vejgående maskiner
• Bidrager til en omkostningseffektiv implementering af EU-regulering af luftforurening fra køretøjer
• Bidrager til danske virksomheders muligheder for at udvikle løsninger til et internationalt marked

Der er særlig fokus på demonstration og implementering af innovative teknologier til reduktion af luftforureningen fra busser. I den forbindelse vil Miljøstyrelsen ved vurdering af projektforslag særligt prioritere projekter, som opfylder følgende kriterier:

• omfatter opgradering af Euro IV og V busser til samme niveau som emissionsnormerne i Euro VI eller bedre. Der lægges vægt på en effektiv reduktion af NOx og/eller partikler særligt ved bykørsel
• gennemfører demonstration i én eller flere større danske byer
• omfatter samarbejde mellem en bred kreds af relevante aktører, fx kommuner, trafikselskaber, teknologiproducenter, busoperatører og køretøjsproducenter
• belyser mulighederne for godkendelse af opgraderede Euro IV og V køretøjer

MUDP-sekretariatet

Sekretariatet for MUDP hjælper virksomheder, iværksættere og forskere med at få et bedre grundlag for udvikling af miljøteknologi, så teknologierne målrettes til forventningerne til fremtidens miljøudfordringer i DK, EU og globalt.

Kontakt:

Mail: Obfuscated Email

Telefon: 72 54 40 00

Læs mere om sekretariatet her