Renere skibsfart

Der kan søges tilskud til projekter, som omfatter udvikling, test og/eller demonstration af teknologier til at begrænse luftforurening fra skibe.

Baggrund
Der er særlig fokus på demonstration af teknologier til miljøforbedringer af offentlige skibe samt teknologier, der kan anvendes til effektiv håndhævelse af regler for skibes luftforurening.

Miljøstyrelsen vil ved vurdering af nye projektforslag særligt prioritere teknologier, som opfylder et eller flere af følgende kriterier:
• giver reduktion af én eller flere af følgende komponenter: NOx, SOx og partikler, herunder sodpartikler (black carbon),
• bidrager til danske virksomheders muligheder for at udvikle løsninger til den internationale maritime sektor,
• bidrager til en omkostningseffektiv implementering af EU- og IMO-regulering af luftforurening fra skibe,
• bidrager til effektiv håndhævelse af regler for skibes luftforurening,
• er velegnet til reduktion af luftforurening fra eksisterende skibe, med særligt fokus på offentlige skibe.

MUDP-sekretariatet

Sekretariatet for MUDP hjælper virksomheder, iværksættere og forskere med at få et bedre grundlag for udvikling af miljøteknologi, så teknologierne målrettes til forventningerne til fremtidens miljøudfordringer i DK, EU og globalt.

Kontakt:

Mail: Obfuscated Email

Telefon: 72 54 40 00

Læs mere om sekretariatet her