Luftforurening fra virksomheder og energianlæg (> 1 MW)

Der kan søges tilskud til projekter, som omfatter udvikling, test og/eller demonstration af teknologier til at begrænse alle luftudledninger fra virksomheder og energianlæg, men specielt NOx og partikler fra energianlæg.

Der peges især på SCR (Selective Catalytic Reduction) og andre teknologier som eksempelvis forgasning, herunder teknologier til rensning af gasser til en kvalitet som naturgas, hvis de kan medvirke til at begrænse miljøpåvirkningen ved anvendelse af biobrændsler.

Der kan søges tilskud til udvikling, test og/eller demonstration af miljøeffektive teknologier til afbrænding af fiberfraktionen fra husdyrgødning.

MUDP-sekretariatet

Sekretariatet for MUDP hjælper virksomheder, iværksættere og forskere med at få et bedre grundlag for udvikling af miljøteknologi, så teknologierne målrettes til forventningerne til fremtidens miljøudfordringer i DK, EU og globalt.

Kontakt:

Mail: Obfuscated Email

Telefon: 72 54 40 00

Læs mere om sekretariatet her