Ren luft og mindre støj

Luft

Der kan søges tilskud til projekter om udvikling, test og/eller demonstration af nye teknologier indenfor følgende områder:
a. Renere skibsfart – begrænsning af luftforurening fra skibe.

b. Fremtidens grønne transport –begrænsning af luftforurening fra køretøjer og mobile ikke-vejgående maskiner. Der er særlig fokus på demonstration og implementering af innovative teknologier til reduktion af luftforureningen fra busser.

c. Luftforurening fra virksomheder og energianlæg (> 1 MW) - Begrænsning af alle luftudledninger fra virksomheder og energianlæg, med fokus på NOx og partikler fra energianlæg. Der kan også søges projekter om miljøeffektive teknologier til afbrænding af fiberfraktionen fra husdyrgødning.

d. Brændeovne og biomassefyrede kedler - reduktion af specifikt uforbrændte gasser (NMVOC/OGC) og partikler – og generelt andre emissioner fra brændeovne og biomassefyrede kedler op til 1 MW.

Klik på et temaområde herover for at se en nærmere beskrivelse af de temaer, der kan søges indenfor.

Støj
Der kan søges tilskud til projekter om udvikling, test og demonstration af nye teknologiske løsninger på støjproblemer i byerne. Der ønskes især ansøgninger indenfor følgende emner:

a. Støjisolerende vinduer – løsninger med høj lydisolation i åben tilstand

b. Reduktion af støj fra trafikken i byer . Det er en forudsætning for at støtte projekter, at der er tale om helhedsløsninger, der er integreret med andre udfordringer i byerne.

c. Støj fra varelevering

d. Bekæmpelse af støj fra byggepladser

e. Støj fra skibe i havn

f. Mindre støjende vindmøller

Klik på et temaområde herover for at se en nærmere beskrivelse af de temaer, der kan søges indenfor.

MUDP-sekretariatet

Sekretariatet for MUDP hjælper virksomheder, iværksættere og forskere med at få et bedre grundlag for udvikling af miljøteknologi, så teknologierne målrettes til forventningerne til fremtidens miljøudfordringer i DK, EU og globalt.

Kontakt:

Mail: Obfuscated Email

Telefon: 72 54 40 00

Læs mere om sekretariatet her