Udvikling af tatoveringsfarver uden sundhedsskadelige kemikalier

Der kan søges tilskud til udvikling, test og demonstration af tatoveringsfarver, der ikke indeholder sundhedsskadelige kemikalier. Der er fokus på, at der udvikles tatoveringsfarver, der overholder kravene i en kommende dansk tatoveringsbekendtgørelse.

Baggrund
Miljøstyrelsen har analyseret de 65 mest anvendte tatoveringsfarver på det danske marked. Undersøgelsen viser, at nogle farver indeholder kemiske stoffer, der kan udgøre en risiko. De undersøgte røde, gule og grønne farver indeholder azo-farvestoffer, som kan nedbrydes til kræftfremkaldende stoffer. Herudover kan der i den sorte farve forekomme PAH'er, der er kræftfremkaldende. På baggrund af undersøgelsens foreløbige resultater forbød miljøminister Ida Auken i december 2011 de 13 konkrete tatoveringsfarver, der vurderes at føre til en uacceptabel forhøjet risiko for kræft.

Miljøministeren vil nu lave et generelt forbud mod farlige stoffer i tatoveringsfarver. Et forslag til ny bekendtgørelse om tatoveringsfarver har været i høring og forventes at træde i kraft i starten af 2014.

Der er i dag ingen produktion af tatoveringsfarver i Danmark. Tatoveringsfarver, der produceres efter de danske regler, vil potentielt kunne udgøre en ”grøn” eksportvare.

Læs mere: Kortlægning af kemiske stoffer i forbrugerprodukter nr. 115, 2012

 

MUDP-sekretariatet

Sekretariatet for MUDP hjælper virksomheder, iværksættere og forskere med at få et bedre grundlag for udvikling af miljøteknologi, så teknologierne målrettes til forventningerne til fremtidens miljøudfordringer i DK, EU og globalt.

Kontakt:

Mail: Obfuscated Email

Telefon: 72 54 40 00

Læs mere om sekretariatet her