Alternativer og udfasning af POP-stoffer og kviksølv

Der kan søges om tilskud til udvikling, test og demonstration af ny teknologi, der udfaser eller substituerer svært nedbrydelige miljøgifte (POP-stoffer) og kviksølv. Udbuddet omfatter også renseteknologi, hvilket også omfatter partikelreduktion.

For kviksølv ønskes fokus på substitution eller udfasning i produkter, herunder måleudstyr eller lignende, som ikke er omfattet af EU- forbud samt i processer som forbrænding af kul.
For POP stoffer ønskes fokus på udfasning eller substitution i produkter og processer, herunder særligt PFOS anvendt i hårdforkromning og anvendelsen af HBCD. Der er fokus på at udvikle nye teknologier på baggrund af mere miljø- og sundhedsvenlige stoffer.

Det er i Danmark generelt forbudt at fremstille, importere, markedsføre og anvende visse persistente organiske miljøgifte (med enkelte undtagelser). Derudover skal utilsigtet produktion/udledning af bestemte stoffer begrænses mest muligt. POP-stoffer er omfattet af Stockholmkonventionen fra 2001, mens kviksølv bliver omfattet af en ny global konvention (Minamatakonventionen), som blev forhandlet færdig i januar 2013 med det formål at udfase kviksølv i produkter/processer for således at beskytte sundhed og miljø.

Et eksempel på et tidligere demonstrationsprojekt indenfor reduktion af kviksølvforurening er udvikling af en metode, der indeholder et specielt aktiv kulfilter, hvor saltforbindelser er tilsat således, at kviksølv bindes yderligere og en større procentdel tilbageholdes på filteret. Filtre af denne type anvendes f.eks. på kulkraftværker/krematorier.

Læs mere om POP-stoffer

MUDP-sekretariatet

Sekretariatet for MUDP hjælper virksomheder, iværksættere og forskere med at få et bedre grundlag for udvikling af miljøteknologi, så teknologierne målrettes til forventningerne til fremtidens miljøudfordringer i DK, EU og globalt.

Kontakt:

Mail: Obfuscated Email

Telefon: 72 54 40 00

Læs mere om sekretariatet her