Substitution/begrænsning af problematiske kemikalier i kosmetiske produkter

Der kan søges tilskud til udvikling, test og demonstration af løsninger, der kan substituere miljø- og sundhedsskadelige stoffer i kosmetik.

Der kan søges tilskud til udvikling af kosmetikemballager, der kan nedsætte behovet for konserveringsmidler.

Baggrund
Ud fra en overordnet betragtning om at det er til forbrugerens gavn at begrænse udsættelsen for kemikalier så meget som muligt, er det interessant at forsøge at reducere behovet for potentielt skadelige stoffer i kosmetik samt substituere de potentielt skadelige stoffer til andre stoffer, der er mindre skadelige.

Miljøstyrelsen indkalder særligt projekter der sigter mod udvikling af kosmetikemballager, der kan nedsætte behovet for konserveringsmidler i selve kosmetikken og evt. også samtidigt bidrager til nye emballagehåndteringssystemer, der reducerer affaldsproduktion fra kosmetik.

Substitution/begrænsning af konserveringsmidler
En gruppe af kosmetiske ingredienser, der jævnligt er fokus på, er konserveringsmidler. Mange af de eksisterende, godkendte konserveringsmidler kan virke allergifremkaldende, og nogle har vist et hormonforstyrrende potentiale. Konserveringsmidlerne anvendes for at sikre en vis holdbarhed af produkterne, og for at undgå, at produkterne udgør en infektionsrisiko for brugeren.
Produktets emballering af afgørende betydning for behovet for konserveringsmidler. Men også produktionen og formuleringen af produkterne giver muligheder for at begrænse behovet for konserveringsmidler, fx ved at justere vandaktivitet, pH værdi og anvendte ingredienser, som understøtter virkningen af konserveringsmidler, der dermed kan anvendes i mindre mængder. Ligeledes kan kombinationseffekter af konserveringsmidler på mikroorganismer udnyttes til at opnå samme konserverende effekt ved lavere koncentrationer og dermed reducere potentielle uønskede virkninger for forbrugerne.

Miljøstyrelsen har de senere år haft stof fokus på brugen af parabener som konserveringsmidler i kosmetiske produkter bl.a. under strategierne for stofferne på listen over uønskede stoffer.
Læs mere om LOUS-strategierne

Substitution/begrænsning af andre problematiske stoffer
Af andre problematiske stoffer i kosmetik, som kunne være relevant at substituere/begrænse, er stoffer, der mistænkes for at have uønskede virkninger, eller som har dokumenterede uønskede virkninger, såsom allergener i parfumer.

Tilbage til opslag – Kemikalier
Tilbage til hovedopslag - Program for grøn teknologi 2013

MUDP-sekretariatet

Sekretariatet for MUDP hjælper virksomheder, iværksættere og forskere med at få et bedre grundlag for udvikling af miljøteknologi, så teknologierne målrettes til forventningerne til fremtidens miljøudfordringer i DK, EU og globalt.

Kontakt:

Mail: Obfuscated Email

Telefon: 72 54 40 00

Læs mere om sekretariatet her