Alternativer til ftalater

Der kan søges tilskud til udvikling, test og demonstration af løsninger, der kan demonstrere brugbarheden af ikke-ftalatholdige blødgørere eller medvirke til at udvikle andre blødgørere til plast inden for områder, hvor der ikke findes, eller hvor det ikke er erkendt at der findes, alternativer.

Der vil være særligt fokus på bl.a. demonstration samt udvikling af alternativer til ftalater i f.eks. ledninger eller andre dele inden for elektronikområdet, hvor der stilles særlige krav.

Baggrund
Ftalater er en gruppe kemiske stoffer, der rummer stoffer, som mistænkes for på lang sigt at skade vandmiljøet, give nedsat forplantningsevne og toksiske effekter i testikler. Nogle ftalater kan være kræftfremkaldende.

Miljøministeriet har i april 2013 sendt et udkast til ny national ftalatstrategi i høring. Strategien skal samle viden om ftalaterne og skal sikre at håndteringen af ftalaterne sker som en gruppe.
Hensigten er at beskytte mennesker og miljø mod uønskede effekter, som nogle ftalater kan give anledning til. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse har bidraget til strategien i forhold til spørgsmålet om ftalater i medicinsk udstyr.

Læs mere om ftalat strategien i Miljøprojekt nr. 1488, 2013

 

MUDP-sekretariatet

Sekretariatet for MUDP hjælper virksomheder, iværksættere og forskere med at få et bedre grundlag for udvikling af miljøteknologi, så teknologierne målrettes til forventningerne til fremtidens miljøudfordringer i DK, EU og globalt.

Kontakt:

Mail: Obfuscated Email

Telefon: 72 54 40 00

Læs mere om sekretariatet her