Alternativer til bly i fiskeredskaber

Synkeliner uden bly
Der kan søges tilskud til udvikling, test og demonstration af synkeliner uden bly.
Der er fokus på optimering af produktionsprocessen og det endelige produkt, samt afprøvning i nye garntyper.

Bly i synkeliner er i dag forbudt, jf. den danske bekendtgørelse nr. 856/2009 om forbud mod import og salg af produkter, der indeholder bly. Forbuddet mod bly i synkeliner bygger på et generelt ønske om at forhindre bly i produkter og dermed i sidste ende i affaldsfasen og miljøet.

Blyfrit lystfiskeudstyr
Der kan søges tilskud til udvikling, test og demonstration af lystfiskeudstyr uden bly.

Der er fokus på agn, synk, pirke etc., der traditionelt er blevet produceret i bly.

Alternativer til bly kan udvikles ved kemisk substitution, ændrede materialer og produktdesign eller ændrede fangstteknikker. Der ønskes forslag til udvikling, test og demonstration af f.eks. nye legeringer, der kan erstatte bly i lystfiskerudstyr.

Bly i lystfiskeudstyr er i dag forbudt, jf. den danske bekendtgørelse nr. 856/2009 om forbud mod import og salg af produkter, der indeholder bly. Når blyredskaber tabes i naturen kan de blive spist af f.eks. vadefugle. Er materialet blyholdigt får fuglene blyforgiftning og dør. Miljøstyrelsen har konstateret mange overtrædelser af reglerne, og det skyldes sandsynligvis, at der mangler udvikling, test og demonstration af alternativer.

MUDP-sekretariatet

Sekretariatet for MUDP hjælper virksomheder, iværksættere og forskere med at få et bedre grundlag for udvikling af miljøteknologi, så teknologierne målrettes til forventningerne til fremtidens miljøudfordringer i DK, EU og globalt.

Kontakt:

Mail: Obfuscated Email

Telefon: 72 54 40 00

Læs mere om sekretariatet her