Udvikling af nye produkter lavet af bioplast og biokompositter

Der kan søges tilskud til udvikling, test og demonstration af kemikalier og materialer baseret på bioplast og biokompositter.

Det er væsentligt, at nye produkter baseret på biomasse, set i et livscyklusperspektiv, har en miljømæssig performance, der er bedre end fossilt baserede produkter med tilsvarende anvendelser.

Der vil være særligt fokus på udvikling af produkter baseret på:

  • Bioplast

Bioplast dækker over en lang række bionedbrydelige og ikke-bionedbrydelige plastmaterialer fremstillet af biomasse

  • Biofiberkompositter

Industriel udnyttelse af plantefibre har sine velkendte anvendelser inden for f.eks. tekstiler. Med bioraffineringsprocesser vil det antageligvis være muligt at fremstille nye typer af fiber- kompositmaterialer, der har en mangfoldighed af anvendelser.

Baggrund
Fremstilling af nye produkter på basis af fornybar biomasse i stedet for fossile råstoffer kan ikke blot spare ressourcer, men også rumme mulighed for at udvikle nye produkter med miljøpositive egenskaber.

De forbedrede miljø- og sundhedsmæssige egenskaber kan ud fra et livscyklusperspektiv bl.a. opnås ved, at:
• der spares ressourcer ved at bruge fornybare ressourcer i stedet for fossile
• der bruges og udledes færre miljøskadelige stoffer under produktion og fremstillingen desuden er mindre energikrævende
• forbruget har færre miljø- og sundhedsskadelige konsekvenser
• der kan ske en nyttiggørelse på et højere niveau i affaldshierarkiet

 

MUDP-sekretariatet

Sekretariatet for MUDP hjælper virksomheder, iværksættere og forskere med at få et bedre grundlag for udvikling af miljøteknologi, så teknologierne målrettes til forventningerne til fremtidens miljøudfordringer i DK, EU og globalt.

Kontakt:

Mail: Obfuscated Email

Telefon: 72 54 40 00

Læs mere om sekretariatet her