Reduceret anvendelse af biocider

Der kan søges tilskud til udvikling, test og demonstration af løsninger, der kan reducere anvendelsen af problematiske biocider.

Der kan søges tilskud til udvikling af mindre belastende biocidmidler.

Alternativer kan udvikles ved substitution af aktiv-stoffer med mindre skadelige aktivstoffer, ved nytænkning af dosseringstyper eller ved ændret materiale- eller produktdesign.

Der vil være fokus på ansøgninger inden for følgende område, men listen er ikke udtømmende:

• Ikke-miljøfarlige bundmalinger til fritidsbåde med lav eller ingen miljøfare. Der lægges her vægt på om projektet bygger videre på allerede igangværende indsatser
• Midler eller metoder med lav sundheds- eller miljøpåvirkning til bekæmpelse af begroning af erhvervsfartøjer, som kan erstatte de eksisterende, som f.eks. Cybutryne.
• Midler eller metoder til effektiv bekæmpelse af alger, som er mindre miljøbelastende end de nuværende.
• Nye desinfektionsløsninger inden for hospitalsindustrien, som kan være med til at minimere risikoen for resistens.
• Løsninger f.eks. i forhold til emballering, pakningsstørrelse, doseringsmåde mm., som kan være med til at minimere behovet for tilsætning af konserveringsmidler til f.eks. maling, rengøringsmidler og kosmetik. [link til kosmetik].
• Udvikling af nye materialer eller produktdesign, som enten minimerer eller fjerner behovet for biocidmidler.

Baggrund
Biocider er kemiske og mikrobiologiske stoffer og produkter, der har det tilfælles, at de er beregnet til at slå levende organismer ihjel.

Gruppen af biocidmidler udgøres af 23 forskellige produkttyper, herunder desinfektionsmidler, konserveringsmidler og beskyttelsesmidler (bl.a. træbeskyttelsesmidler og slimicider), skadedyrsbekæmpelsesmidler (bl.a. rottemidler, insektmidler) og anti-foulingmidler (bundmaling).

For mange anvendelser af biocidmidler er der ikke umiddelbart et alternativ i ikke at anvende biocider. Men der kan være biocidmidler, der er mindre skadelige. Desuden kan fysiske virkemidler reducere behovet for biocider. F.eks. kan man forestille sig - afhængigt af det materiale biocidmidlet skal anvendes til - at selve materialet, f.eks. overfladen, kan have betydning for, hvor meget og hvor ofte biocidmidler skal anvendes.

Cybutryne er på Miljøstyrelsens Liste over uønskede stoffer (LOUS) og kortlagt i 2012. Læs mere om resultater af kortlægning og strategier for stoffer på Listen over uønskede stoffer

 

MUDP-sekretariatet

Sekretariatet for MUDP hjælper virksomheder, iværksættere og forskere med at få et bedre grundlag for udvikling af miljøteknologi, så teknologierne målrettes til forventningerne til fremtidens miljøudfordringer i DK, EU og globalt.

Kontakt:

Mail: Obfuscated Email

Telefon: 72 54 40 00

Læs mere om sekretariatet her