Alternativer til alkylphenoler i maling, lak, dæk og andre produkter

Der kan søges tilskud til udvikling, test og demonstration af alternative produkter og processer uden brug af alkylphenoler og alkylphenolethoxylater. Der vil være særlig fokus på at udfase stofferne nonylphenoler (NP) og nonylphenolethoxylater (NPE) samt octylphenoler (OP) og octylphenolethoxylater (OPE) i f.eks. maling, lak, fugemasse, men også i andre produkter.

Baggrund
Alkylphenoler og alkylphenolethoxylater (AP/APE) er en stofgruppe på Miljøstyrelsens Liste over ønskede stoffer (LOUS). Inden for denne stofgruppe anses NP/NPE og OP/OPE for at være de mest anvendte. Samtidig er de også mere skadelige for miljøet end andre stoffer inden for gruppen.

I 2012 gennemførte Miljøstyrelsen en kortlægning af anvendelsen af AP/APE. Kortlægningen viste, at NP og NPE bl.a. anvendes som råmateriale i epoxyharpikser og som bestanddel i bl.a. maling, lak fernis, fugemasse og udfyldningsmidler. OP anvendes ligeledes som råvare til fremstilling af klæbemidler i gummi til dæk og i maling, lak fernis og lignende produkter. Visse studier tyder på, at det er muligt at finde alternativer til disse stoffer i maling og lak og forskellige andre produkter.

NP samt OP og OPE er optaget på Kandidatlisten under REACH, og NPE forventes også at blive optaget på denne liste. Det betyder, at disse stoffer med tiden vil kunne optages på godkendelsesordningen under REACH, hvor fortsat anvendelse kræver godkendelse af EU-kommissionen.

 

Læs mere om resultater af kortlægning og strategier for stoffer på Listen over uønskede stoffer

 

MUDP-sekretariatet

Sekretariatet for MUDP hjælper virksomheder, iværksættere og forskere med at få et bedre grundlag for udvikling af miljøteknologi, så teknologierne målrettes til forventningerne til fremtidens miljøudfordringer i DK, EU og globalt.

Kontakt:

Mail: Obfuscated Email

Telefon: 72 54 40 00

Læs mere om sekretariatet her