Alternativer til fluorerede drivhusgasser

Der kan søges tilskud til udvikling test og demonstration af alternativer til fluorerede drivhusgasser (f.eks. HFC, PFC, SF6)

Fluorerede drivhusgasser anvendes især som kølemidler, drivgas i særlige spraybeholdere og for SF6 ’s vedkommende som isolationsgas i højspændingsafbrydere. Generelt er fluorerede gasser meget kraftige drivhusgasser, som medvirker til klimaforandringer.

I Danmark er det generelt forbudt at anvende fluorerede drivhusgasser, og på de fleste områder er der udviklet anvendelige alternativer. Ved nogle særlige anvendelser f. eks. i lavtemperatur-frysere i kølerum, hvor der stilles særlige krav til luftfugtighed, samt i sprays til test af spændingsførende elektronik, savnes alternativer stadigvæk.

Da miljøeffekten af fluorerede gasser især skyldes deres klimapåvirkning bør udledningen af CO2 ækvivalenter fra alternativer i hele deres livscyklus beskrives.

MUDP-sekretariatet

Sekretariatet for MUDP hjælper virksomheder, iværksættere og forskere med at få et bedre grundlag for udvikling af miljøteknologi, så teknologierne målrettes til forventningerne til fremtidens miljøudfordringer i DK, EU og globalt.

Kontakt:

Mail: Obfuscated Email

Telefon: 72 54 40 00

Læs mere om sekretariatet her