Kemikalier

Indsatsen sigter mod at fremme substitution (erstatning) af miljø- og sundhedsskadelige kemiske stoffer med mindre skadelige løsninger i alle typer produkter, materialer og industrielle processer. Indsatsen sigter endvidere mod at understøtte en mere bæredygtig udnyttelse af ressourcer, herunder en nedsættelse af forbruget af sjældne metaller og mineraler og udviklingen af nye materialer og produkter baseret på biomasse samt udviklingen af produkter uden problematiske stoffer, der kan skabe problemer i affaldshåndteringen.

Ansøgningens projektbeskrivelse bør indeholde en beskrivelse af de skadelige egenskaber for de kemikalier, der ønskes udfaset, sammenholdt med de skadelige egenskaber for de kemikalier, der evt. indgår i den nye løsning.

Det vil ofte være en fordel at fremtidssikre sin virksomhed, ved at fjerne miljø- og sundhedsskadelige kemikalier fra produkter og produktionsprocesser. På den måde kan virksomheden være på forkant med forventet fremtidig lovgivningsmæssig regulering af problematiske kemikalier.

Der kan søges tilskud til udviklings, test og demonstrationsprojekter inden for bl.a. følgende fokusområder:

a. Alternativer til alkylphenoler i maling, lak, dæk og andre produkter

b. Substitution af problematiske kemikalier i tekstiler

c. Udvikling af tatoveringsfarver uden sundhedsskadelige kemikalier

d. Alternativer til bly i fiskeredskaber

e. Substitution/begrænsning af problematiske kemikalier i kosmetiske produkter

f. Alternativer til fluorerede drivhusgasser

g. Udvikling af nye produkter lavet af bioplast og biokompositter

h. Alternativer og udfasning af POP-stoffer og kviksølv

i. Reduceret anvendelse af biocider

j. Alternativer til ftalater

k. Andre områder

Klik på et temaområde herover for at se en nærmere beskrivelse af de temaer, der kan søges indenfor.

Miljøstyrelsen vil prioritere projekter inden for de nævnte fokusområder, men derudover er det også muligt at søge om midler til udvikling, test og demonstration af teknologier, der kan føre til substitution af problematiske kemikalier inden for andre områder.

Spørgsmål til emner under Kemikalier kan rettes til: Sidsel Dyekjær, MST Kemikalier, Obfuscated Email


Tilbage til hovedopslag Program for Grøn Teknologi 2013

MUDP-sekretariatet

Sekretariatet for MUDP hjælper virksomheder, iværksættere og forskere med at få et bedre grundlag for udvikling af miljøteknologi, så teknologierne målrettes til forventningerne til fremtidens miljøudfordringer i DK, EU og globalt.

Kontakt:

Mail: Obfuscated Email

Telefon: 72 54 40 00

Læs mere om sekretariatet her