Program for Grøn Teknologi 2013 - Ordinær ansøgningsrunde

Der indkaldtes i juni 2013 ansøgninger til Miljøministeriets Program for Grøn Teknologi.

Ansøgningsfristen var 30. august 2013, kl. 16

Formålet er at hjælpe danske virksomheder med at udvikle og demonstrere nye og mere effektive miljøløsninger.

Miljøministeriet indkaldte ansøgninger om tilskud til udviklings-, test- eller demonstrationsprojekter inden for fem hovedområder:

Vand og klimatilpasning
Ressourcer og affald
Virksomheders ressourceeffektivitet
Luftforurening og støj , samt
Kemikalier
Klik på et hovedområde herover for at se en nærmere beskrivelse af de temaer, der kunne søges indenfor.

Indenfor alle hovedområder kunne der søges om at gennemføre projekter i både Danmark og udlandet (fokus på bl.a. Brasilien, Rusland, Indien og Kina). Supplerende information om projekter i udlandet (PDF).

Der er samlet afsat ca. 45 mio. kr. til fordeling i denne runde.

Ansøgere skal indsende et udfyldt og underskrevet ansøgningsskema samt budgetskema. Ansøgninger skal være Miljøstyrelsen i hænde senest den 30. august 2013 kl. 16.00. (Fristen er overskredet)

Ansøgninger skal sendes med e-mail og skal mærkes i titelfeltet med: ”Program for grøn teknologi 2013 – (anfør projekttitel)”. Ansøgningsskemaet, der skal underskrives, og budgetskemaet skal vedhæftes e-mailen i PDF-format.

Læs mere om projekttyper, tilskudsprocenter, vurderingskriterier m.m.

Adresse og kontaktoplysninger:
Miljøstyrelsen
Miljøteknologi,
Strandgade 29,
1401 København K
Tlf.: 72 54 40 00
e-mail: Obfuscated Email

 

Opslaget er offentliggjort den 12. juni 2013

Efter sommerferien vil der blive offentliggjort temaer og ansøgningsfrister indenfor hovedområdet ”Økologisk Byggeri” samt større demonstrationsprojekter (fyrtårnsprojekter) på udvalgte områder.

 

MUDP-sekretariatet

Sekretariatet for MUDP hjælper virksomheder, iværksættere og forskere med at få et bedre grundlag for udvikling af miljøteknologi, så teknologierne målrettes til forventningerne til fremtidens miljøudfordringer i DK, EU og globalt.

Kontakt:

Mail: Obfuscated Email

Telefon: 72 54 40 00

Læs mere om sekretariatet her