Design af byggevarer og byggeri samt udskiftelige komponenter, som er genanvendelige og uden indhold af problematiske kemiske stoffer

Økologisk og miljøvenligt byggeri er et sundt byggeri, både æstetisk og helsemæssigt. Det kræver miljøvenlige materialer uden indhold af problematiske kemiske stoffer, der i praksis kan anvendes i en moderne byggesektor, i intelligente bygninger og i en intelligent byggeproces. Designfasen er vigtig i denne proces – både i byggeprocessen og i design af byggeprodukter. Principper for designramme og intentionen med en bygning skal fastlægges tidligt, og det samme gælder for alle produkter, der indgår i byggeriet.
I ansøgningsrunden er der fokus på design af komponenter og materialer, der sikrer at huse og dele af huse kan skilles ad igen, og hvor genanvendelse med høj værdi (upgrading) er tænkt ind med hensyn til materialer. Endvidere prioriteres et holistisk design af byggeriet, der understøtter mindre ressourceforbrug og mere miljøvenlig anvendelse i hele bygningens livscyklus.

Eksempler kunne være udvikling, test og demonstration af:
• Byggeri og materialer, der sikrer et sundt indeklima og fremmer genanvendelse, herunder byggematerialer og elementer, som ikke indeholder problematiske kemiske stoffer, der forhindrer genbrug/genanvendelse og/eller som afgasser til indeklimaet.
• Byggeri og materialer, der minimerer ressourceforbrug, herunder bygninger, der kan producere flere ressourcer end der kræves ved brug.
• Udskiftelige og deklarerede miljøvenlige komponenter, der er lette at anvende, reparere, genanvende og vedligeholde.
• Teknologi, der hindrer dannelsen af fugt og skimmelsvamp.
• Teknologi, der bidrager til naturlig ventilation eller fx diffusionsåbne konstruktioner.
• Designmetodikker og samarbejdsprocesser der sikrer ovennævnte – i hele byggeriets faser samt byggevarens miljømæssige sammenhæng i det komplette byggeri.
• Værktøjer, der sikrer at viden om ovennævnte overføres til brugere også i nedtagningsfasen.

 

MUDP-sekretariatet

Sekretariatet for MUDP hjælper virksomheder, iværksættere og forskere med at få et bedre grundlag for udvikling af miljøteknologi, så teknologierne målrettes til forventningerne til fremtidens miljøudfordringer i DK, EU og globalt.

Kontakt:

Mail: Obfuscated Email

Telefon: 72 54 40 00

Læs mere om sekretariatet her