Bæredygtig renovering af eksisterende bygningsmasse

Byggeriet anvender store ressourcer både i produktions- og brugsfasen og udgør en stor del af den samlede affaldsmængde. En udfordring er relateret til vedligeholdelse, renovering og opgradering af den eksisterende bygningsmasse. Opgørelser viser, at der årligt renoveres private og offentlige bygninger for knap 140 mia. kr. Ældre fredede bygninger, betonbyggeri fra 60’erne med materialer, der indeholder PCB eller parcelhuse fra 70’erne, som skal nedrives eller moderniseres, fordrer forskellige løsninger.

I denne ansøgningsrunde er der fokus på løsninger, der bidrager til en opgradering af den miljømæssige kvalitet af materialer og elementer ved renovering, eller som kan integrere bygningen med omgivelsernes miljømæssige mål, for eksempel ved behov for klimatilpasning. Dette omfatter også udvikling af bygningselementer, der kan bidrage til at opgradere den eksisterende bygningsmasse med sigte på, at så meget nedrivningsaffald som muligt kan genbruges eller genanvendes, og at renoverede bygninger kan bidrage positivt både æstetisk, funktionelt og miljømæssigt til byen og byområdet. Der ønskes udvikling af praktisk anvendelige og økonomisk realistiske økologiske løsninger

Eksempler kunne være udvikling, test og demonstration af:

  • Udvikling af industrielle processer for renovering med bæredygtige facadeelementer.
  • Metoder/værktøjer til vurdering af kvaliteten i genanvendte materialer og genanvendelighed i byggeriet og screening af bygninger.
  • Genanvendelsesløsninger, som kan nedsætte behovet væsentligt for forbrænding eller deponering, herunder kreative og sikre metoder for håndtering af affald og genanvendelse til andre formål.
  • Sikring af arbejdsmiljø ved renovering og håndtering af affald.
  • Erstatning af fossilt baserede materialer til fordel for biobaserede/fornybare materialer.

 

 

MUDP-sekretariatet

Sekretariatet for MUDP hjælper virksomheder, iværksættere og forskere med at få et bedre grundlag for udvikling af miljøteknologi, så teknologierne målrettes til forventningerne til fremtidens miljøudfordringer i DK, EU og globalt.

Kontakt:

Mail: Obfuscated Email

Telefon: 72 54 40 00

Læs mere om sekretariatet her