Økologisk Byggeri og Ressourcekredsløb

Der indkaldes hermed ansøgninger til Miljøministeriets Program for Grøn Teknologi 2013.

Formålet er at hjælpe danske virksomheder med at udvikle og demonstrere nye og mere effektive miljøløsninger.

Miljøministeriet indkalder ansøgninger om tilskud til udviklings-, test- eller demonstrationsprojekter inden for to områder:

Klik på et af emnerne og læs mere om, hvad man kan søge tilskud til, hvordan man søger mv.

Der er ansøgningsfrist 23. oktober 2013 kl. 16

Adresse og kontaktoplysninger:
Miljøstyrelsen
Miljøteknologi,
Strandgade 29,
1401 København K
Tlf.: 72 54 40 00
e-mail: Obfuscated Email

Kontaktperson: Signe Kromann Rasmussen

MUDP-sekretariatet

Sekretariatet for MUDP hjælper virksomheder, iværksættere og forskere med at få et bedre grundlag for udvikling af miljøteknologi, så teknologierne målrettes til forventningerne til fremtidens miljøudfordringer i DK, EU og globalt.

Kontakt:

Mail: Obfuscated Email

Telefon: 72 54 40 00

Læs mere om sekretariatet her