Vand og klimatilpasning - MUDP 2012

Generelt for alle typer projekter gælder, at teknologi, der udnytter synergieffekter og minimerer energi-, materiale- og pladsforbruget, og som driftsmæssigt er miljøoptimeret, vil blive foretrukket. Endvidere vil projekter med et stort potentiale for at kunne føre til vækst igennem afsætning af teknologier i Danmark såvel som i udlandet blive foretrukket.

Der kan søges indenfor følgende delområder:


Spørgsmål under hovedområde Vand og Klimatilpasning kan rettes til:

Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København Ø
tlf. 72543000
e-mail: Obfuscated Email
Kontaktperson: Robert Jensen

 

MUDP-sekretariatet

Sekretariatet for MUDP hjælper virksomheder, iværksættere og forskere med at få et bedre grundlag for udvikling af miljøteknologi, så teknologierne målrettes til forventningerne til fremtidens miljøudfordringer i DK, EU og globalt.

Kontakt:

Mail: Obfuscated Email

Telefon: 72 54 40 00

Læs mere om sekretariatet her