Miljøeffektive teknologier til større miljøgodkendelsespligtige industrivirksomheder

Der kan søges tilskud til projekter , der udvikler, tester og/eller demonstrerer miljøeffektive teknologier på større miljøgodkendelsespligtige virksomheder, som er omfattet af EU’s Industrial Emission Directive. Projekterne kan have fokus på ressourceeffektivitet, procesoptimering, substitution af farlige stoffer og/eller minimering af emissioner og affald. Projekternes resultat vil skulle danne baggrund for at løfte BAT-niveauet i EU.

BREF-dokumenterne (Best Available Technique Reference documents) bliver med implementeringen af EU’s Industrial Emission Directive (Direktiv 2010/75/EU af 24. november 2010 om industrielle emissioner) et vigtigt værktøj i forbindelse med myndighedernes kravfastsættelse til miljøgodkendelsespligtige virksomheder.

Det er regeringens målsætning, at der som led i den danske styrkede BREF-indsats udarbejdes ambitiøse BAT-konklusioner. Der er i den forbindelse behov for projekter, der udvikler, tester og/eller demonstrerer miljøeffektive teknologier, som kan spilles ind som kandidater til BAT nu eller på sigt. Med miljøeffektive teknologier menes her teknologier, der medvirker til:
• ressourceeffektivitet,
• procesoptimering,
• substitution af farlige stoffer og/eller
• minimering af emissioner og affald.

BREF-dokumenterne udarbejdes branchevist. Projekterne skal målrettes brancher, der udarbejdes BREF-dokumenter for de kommende år: Affaldsbehandling, Overfladebehandling af metal og plastic, Overfladebehandling med organiske opløsningsmidler, Kemisk Industri, Fødevareindustrien, Teglværker og Oplag af kemikalier og affald.

Der vil ved udvælgelse af projekterne blive lagt vægt på det miljømæssige potentiale og potentialet for, at de miljøeffektive teknologier kan danne baggrund for BAT kandidater i forbindelse med nuværende eller fremtidige revisioner og udarbejdelser af BREF-dokumenter.

 

MUDP-sekretariatet

Sekretariatet for MUDP hjælper virksomheder, iværksættere og forskere med at få et bedre grundlag for udvikling af miljøteknologi, så teknologierne målrettes til forventningerne til fremtidens miljøudfordringer i DK, EU og globalt.

Kontakt:

Mail: Obfuscated Email

Telefon: 72 54 40 00

Læs mere om sekretariatet her