Industriel køling

Der kan søges tilskud til udviklings-, test- og demonstrationsprojekter af miljøeffektive teknologier til industriel køling, herunder teknologier til at:
– Øge genvindingen af varmeenergi og reducere ressource- og energiforbrug forbundet med køling
– Reducere brug af og risiko for uheld med miljøfarlige stoffer som biocider, HFC-gasser og ammoniak
– Reducere emissioner og støj fra køleprocesser
Køling er en industriel proces med stort potentiale for at reducere ressourcebelastningen og miljøpåvirkningen. Køling kan i sig selv være ressourcebelastende via et stort energi- og vandforbrug. Derudover er der potentiale for at øge genvinding af varmeenergi fra køleprocesser.

Der er behov for at reducere brugen af problematiske stoffer som f.eks. ammoniak, HFC-gasser eller biocider i køling, ligesom der er behov for at reducere emissioner og støj fra driften af køleanlæg. Herunder er der behov for at begrænse udslip af problematiske stoffer eller organismer i forbindelse med uheld og unormal drift.

Køling anvendes i mange industrier. Projekter kan med fordel rettes mod industrier, der er omfattede af EUs industrielle emissioner direktiv, og hvor der udarbejdes BREF-dokumenter i de kommende år. Der er tale om store fyringsanlæg, affaldsforbrænding, kemisk industri og fødevareindustrien mv. Herved kan resultaterne indgå i regeringens strategi om at højne BAT-niveauet i BREF-dokumenterne.

Der vil ved udvælgelse af projekterne blive lagt vægt på det miljømæssige potentiale og potentialet i, at de miljøeffektive teknologier kan danne baggrund for nuværende eller fremtidige revisioner eller udarbejdelser af BREF-dokumenter.

 

MUDP-sekretariatet

Sekretariatet for MUDP hjælper virksomheder, iværksættere og forskere med at få et bedre grundlag for udvikling af miljøteknologi, så teknologierne målrettes til forventningerne til fremtidens miljøudfordringer i DK, EU og globalt.

Kontakt:

Mail: Obfuscated Email

Telefon: 72 54 40 00

Læs mere om sekretariatet her