Kemikalier - MUDP 2012

Indsatsen er fokuseret på teknologier til begrænsning af brugen af miljø- og sundhedsskadelige kemikalier og materialer samt på teknologier, der kan sikre en mere miljø- og ressourceeffektiv produktion.

Der kan søges om tilskud til projekter indenfor følgende delområder:

 

MUDP-sekretariatet

Sekretariatet for MUDP hjælper virksomheder, iværksættere og forskere med at få et bedre grundlag for udvikling af miljøteknologi, så teknologierne målrettes til forventningerne til fremtidens miljøudfordringer i DK, EU og globalt.

Kontakt:

Mail: Obfuscated Email

Telefon: 72 54 40 00

Læs mere om sekretariatet her