Øvrige fokusområder

Der kan søges tilskud til udvikling, test og demonstration af mindre miljø- og sundbelastende løsninger, der substituerer stoffer, der er på Miljøstyrelsens ”liste over uønskede stoffer, hormonforstyrrende stoffer og andre stoffer på listen over Særligt Problematiske Stoffer under REACH eller stoffer prioriteret i vandrammedirektivet

 

MUDP-sekretariatet

Sekretariatet for MUDP hjælper virksomheder, iværksættere og forskere med at få et bedre grundlag for udvikling af miljøteknologi, så teknologierne målrettes til forventningerne til fremtidens miljøudfordringer i DK, EU og globalt.

Kontakt:

Mail: Obfuscated Email

Telefon: 72 54 40 00

Læs mere om sekretariatet her