Miljøgodkendelsespligtige industrivirksomheder (ikke-IED)

Der kan ydes tilskud til projekter , der udvikler, tester og/eller demonstrerer miljøeffektive teknologier, der bidrager til ressourceeffektivitet og/eller minimerer miljøbelastninger på mindre og mellemstore miljøgodkendelsespligtige industrivirksomheder.

De 6000 mest forurenende virksomheder i Danmark (jf bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed nr. 486 af 25. maj 2012) er miljøgodkendelsespligtige og skal producere ved hjælp af den bedste tilgængelige teknik, således at miljøbelastningen minimeres. Men der er stadig et potentiale for, at virksomheder opretholder eller øger produktionen med færre ressourcer, anvender råvarer baseret på fornybare ressourcer eller udvikler nye løsninger, der mindsker emissioner til luft, vand eller affald.

Der ønskes igangsat projekter, der kan medvirke til at gøre produktioner mere ressourceeffektive og mindre miljøbelastende ved at udvikle, teste eller demonstrere ressourceeffektive og/eller mindre miljøbelastende teknologier.

Teknologierne skal være målrettet mindre og mellemstore miljøgodkendelsespligtige industrivirksomheder, som er omfattet af bilag 2 i Godkendelsesbekendtgørelsen. Det vil være en fordel, hvis projekterne nu eller på sigt vil kunne danne baggrund for myndighedernes kravfastsættelse til mindre produktionsvirksomheder med udgangspunkt i BAT (bedst tilgængelige teknik).

Der er ikke på forhånd taget stilling til, i hvilke brancher eller for hvilke virksomhedstyper der er et særligt potentiale. Ved bedømmelsen vil der blive lagt vægt på det miljømæssige potentiale.

 

MUDP-sekretariatet

Sekretariatet for MUDP hjælper virksomheder, iværksættere og forskere med at få et bedre grundlag for udvikling af miljøteknologi, så teknologierne målrettes til forventningerne til fremtidens miljøudfordringer i DK, EU og globalt.

Kontakt:

Mail: Obfuscated Email

Telefon: 72 54 40 00

Læs mere om sekretariatet her