Industriens vandforbrug og emissioner i spildevand

Der kan søges tilskud til udviklings-, test- og demonstrationsprojekter, af miljøeffektive teknologier, der har fokus på, at:
– Nedbringe industriens vandforbrug i produktionen
– Optimere vandforbruget gennem udnyttelse og genanvendelse af industrielle delstrømme
– Optimere den interne industrielle forbehandling og rensning af delstrømme med særlige forurenende parametre
– Reducere emissioner i spildevand fra industrielle processer
Industriens vandforbrug er som følge af det stigende pres på verdens vandressourcer på den globale dagsorden. Hvis vi ikke gør noget for at forbedre vandeffektiviteten i verden, vil behovet for vand på verdensplan overstige de bæredygtigt tilgængelige ressourcer med 40 pct. i 2030. Danmark har international ekspertise og vil derfor kunne være frontløber inden for bæredygtige vandløsninger.

Industrien skal være endnu mere vandeffektiv. Det betyder, at ikke blot skal der fokus på at industriens vandforbrug nedbringes i produktionen, men også på at industrielle delstrømme udnyttes og genanvendes evt. via intern industriel forbehandling/rensning af delstrømme med særlige forurenende parametre. Dette kan være gennem anvendelse af mere ressourceeffektive centrifuger, ressourceoptimerende teknikker, pumper og andre teknikker i industriprocessen, eller gennem anvendelse af særlige teknikker, som fx membranteknologi, der separerer fraktioner i spildevandsstrømmen.

Projekter kan med fordel rettes mod industrier, der er omfattede af EUs industrielle emissioner direktiv, så resultaterne kan indgå i regeringens strategi om at højne BAT-niveauet i BREF-dokumenterne. Generelt er vandeffektive teknikker for de industrielle sektorer ikke velbeskrevet i BREF-dokumenterne på trods af en væsentlig miljøpåvirkning fra både ressourceforbrug og udledning af spildevand. Vandeffektive teknikker forventes at kunne spilles ind i BREF-dokumenter for flere forskellige industrielle sektorer, eksempelvis industriel overfladebehandling, fødevare- eller medicinalfremstilling og kemisk industri, eller i forbindelse med igangværende revisioner, hvor data for vandeffektive teknikker og spildevandsbehandling ofte efterspørges.

Der vil ved udvælgelse af projekterne blive lagt vægt på det miljømæssige potentiale og potentialet i, at de miljøeffektive teknologier kan danne baggrund for nuværende eller fremtidige revisioner eller udarbejdelser af BREF-dokumenter.

Der er et beslægtet emne Ressourceeffektivitet under Vand og klimatilpasning

 

 

MUDP-sekretariatet

Sekretariatet for MUDP hjælper virksomheder, iværksættere og forskere med at få et bedre grundlag for udvikling af miljøteknologi, så teknologierne målrettes til forventningerne til fremtidens miljøudfordringer i DK, EU og globalt.

Kontakt:

Mail: Obfuscated Email

Telefon: 72 54 40 00

Læs mere om sekretariatet her