Alternativer til anvendelse af ftalaterne, DEHP, BBP og DBP i elektrisk og elektronisk medicinsk udstyr, f.eks. høreapparater

Der kan søges tilskud til udvikling, test og demonstration af alternativer til anvendelse af ftalaterne, DEHP, BBP, DIBP, DINP og DBP i elektrisk og elektronisk medicinsk udstyr f.eks. høreapparater

Ftalaterne DEHP, BBP, DIBP, DINP og DBP anvendes som blødgører i plast i bl.a. elektrisk og elektronisk udstyr. Det gælder også for elektrisk og elektronisk medicinsk udstyr. Det kunne f.eks. være høreapparater.

I forbindelse med EU’s nye RoHS direktiv skal bl.a. elektrisk og elektronisk medicinsk udstyr til at overholde reglerne om tungmetaller og flammehæmmere. Når virksomheder skal omstille deres produktion således, at der ikke længere anvendes skadelige tungmetaller og flammehæmmere kunne de ved samme lejlighed udfase ftalaterne DEHP, BBP, DIBP, DINP og DBP, der kan have hormonforstyrende effekter.

Der er i denne tilskudsrunde fokus på virksomheder, der ønsker at udfase ftalaterne DEHP, BBP, DIBP, DINP og DBP fra elektrisk og elektronisk medicinsk udstyr. Ftalaterne DEHP, BBP, DIBP, DINP og DBP kan udfases ved kemisk substitution eller ændrede materialer eller produktdesign.

 

MUDP-sekretariatet

Sekretariatet for MUDP hjælper virksomheder, iværksættere og forskere med at få et bedre grundlag for udvikling af miljøteknologi, så teknologierne målrettes til forventningerne til fremtidens miljøudfordringer i DK, EU og globalt.

Kontakt:

Mail: Obfuscated Email

Telefon: 72 54 40 00

Læs mere om sekretariatet her