Alternativer til anvendelsen af flammehæmmere i interiør tekstiler og møbelskum

Der kan søges tilskud til udvikling, test og demonstration af alternativer til anvendelsen af flammehæmmere i interiør tekstiler og møbelskum

Bromerede og chlorerede flammehæmmere anvendes i nogle tilfælde i interiør tekstiler og møbelskum. Det kunne f.eks. være i madrasser, sofaer, gardiner, gulvtæpper, samt sæder og andet interiør i transportmidler.

Der er i denne tilskudsrunde fokus på at give tilskud til møbelvirksomheder, der ønsker at udvikle andre løsninger end anvendelsen af bromerede og chlorerede flammehæmmere til at sikre brandsikkerhed i forbindelse med produktion af deres produkter.

Alternative løsninger kan være baseret på kemisk substitution, ændret produktdesign, ændrede procedurer eller materialer. Løsningerne kan således både omfatte anvendelsen af mindre miljøskadelige flammehæmmere og erstatning af kemiske flammehæmmere med f.eks. mere brandsikre materialer.

Projektbeskrivelsen skal indeholde en beskrivelse af hvilken type flammehæmmer, der ønskes udfases, samt hvilket alternativ eller ny teknologi, der tænkes at udvikles. Det skal beskrives hvordan eventuelle krav om brandsikkerhed tænkes at kunne imødekommes og dokumenteres.

 

MUDP-sekretariatet

Sekretariatet for MUDP hjælper virksomheder, iværksættere og forskere med at få et bedre grundlag for udvikling af miljøteknologi, så teknologierne målrettes til forventningerne til fremtidens miljøudfordringer i DK, EU og globalt.

Kontakt:

Mail: Obfuscated Email

Telefon: 72 54 40 00

Læs mere om sekretariatet her