Sikring af rent drikkevand

Der kan søges om tilskud til projekter , som fx omfatter udvikling, test og/eller demonstration af:
• rensning af forurenet drikkevand (miljøfremmede stoffer, mikroorganismer samt uønskede na-turlige stoffer),
• teknologi til kvalitetssikring og -styring af vandbehandling og forsyningsnet, herunder også kobling mellem online måling af vandkvalitet og mulighed for umiddelbar reaktion på forure-ning, og
• metoder til optimering af vandindvindingens størrelse.

 

MUDP-sekretariatet

Sekretariatet for MUDP hjælper virksomheder, iværksættere og forskere med at få et bedre grundlag for udvikling af miljøteknologi, så teknologierne målrettes til forventningerne til fremtidens miljøudfordringer i DK, EU og globalt.

Kontakt:

Mail: Obfuscated Email

Telefon: 72 54 40 00

Læs mere om sekretariatet her